Co realizuje?

  • artykuły monograficzne o twórczości artystów współczesnych, zamieszczane na łamach wybranych magazynów,
  • rozmowy z artystami,
  • wstępy do katalogów,
  • teksty na strony internetowe wraz z opracowaniem materiału ilustracyjnego,
  • fotografie artystyczne i foto‐​grafiki.