Nota biograficzna

1

Hegen (wł. Andrzej Haegenbarth) — foto‐​grafik; autor książek, artykułów i szkiców monograficznych o sztuce współczesnej; pomysłodawca i kurator wystaw. Absolwent UAM w Poznaniu.

Pracował jako redaktor w takich cenionych pismach, jak: dwumiesięcznik „Sztuka” (19741981), tygodnik „Wprost” (19821986) i miesięcznik „Nurt” (19861990) oraz w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Ma w dorobku książki: Sztuki plastyczne w Poznaniu 19451980 (1987, współautor), Eros i wspólnicy (1989), Wielka miłość i dewiacje (1990, wznowiona w 1991), Eros i znawcy (1994) i Być artystą! (1994) oraz wiele wstępów do albumów, katalogów, a także szkiców i wywiadów z artystami.

Ostatnie dokonania: wstępy do albumu „Zofia Bilińska” oraz katalogów „Dawny i współczesny pejzaż Poznania”, „Na skrzydłach katedr” Romana Kosmali, „Akt jako forma sztuki” (również kurator wystawy w ramach IV Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki); cykl prac foto‐​graficznych „Portrety i rozety”; zestaw grafik do projektu „Przestrzeń ekologiczna miasta Poznania w sztuce”; dwanaście prac w kalendarzu planszowym dla klubu Na Zapiecku 2019 oraz wizerunki artystów — 2018.
Wystawia regularnie od 2010 roku. Miał kilka wystaw indywidualnych i wziął udział w kilkudziesięciu prezentacjach zbiorowych.