Wielka miłość i dewiacje

5

Wielka miłość i dewiacje. Zachodnie Wydawnictwo „POSPRESS”. Poznań 2000, str.75

Książka ukazuje dwie strony erotyzmu jasną rozświetloną uczuciem i ciemną, słabo znaną, budzącą lęk, w której dominują siły natury.