Wielka miłość i dewiacje

6

Oficyna Wydawnicza Problemów Polonijnych i Prawno-​Ekonomicznych „Ławica”. Wyd. II. Poznań 2001, str.75